Politica Confidentialitate

Politica de confidentialitate

SC Ceramexpert SRL este inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, vă informăm că SC Ceramexpert  SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub sub nr. J17/2009/2007, având C.U.I. RO 22777700, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (SC Ceramexpert SRL) de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condițiile esențiale, respectiv identitatea părților.

Vă informăm că aveți următoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

  • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care puteți arăta că doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să se asigure că predarea vi se va face personal);
  • dreptul de intervenție asupra datelor;
  • dreptul de opoziție;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul administrativ al SC Ceramexpert SRL din Str I. Fernic Nr. 63, Bl. B5, Ap. 24, Galati, sau pe email la adresa: contact@nais.com.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conține fișiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website și memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitați website-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunțe când un cookie este trimis către dumneavoastră. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, profesie,obisnuinte/preferinte/comportament, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci cand un Utilizator isi creeaza un cont pe nais.com.ro, va primi comunicari comerciale din partea SC Ceramexpert SRL.

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. SC Ceramexpert SRL va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Ceramexpert SRL are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Utilizatorilor privind situatia contului lor de pe site-urile mai sus mentionate, informarea Utilizatorilor privind evolutia si starea Comenzilor.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a SC Ceramexpert SRL si cu utilizarea si prelucrarea de catre SC Ceramexpert SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor sau a transmiterii de informatii spre Utilizatori.

In cazul in care Utilizatorul isi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre SC Ceramexpert SRL si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii, iar livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele anterioare modificarii.

SC Ceramexpert SRL nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe SC Ceramexpert SRL pentru niciun fel de prejudiciu.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Ceramexpert SRL se face cu respectarea următoarelor principii:

Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Telefon: (021).252.58.88

Fax: (021).252.57.57

Web: www.dataprotection.ro